Jølster KFUK-KFUM speidere har fått seg ny nettside. Her vil det etterkvart komme meir informasjon om speiderprogrammet og andre aktivitetar som skjer i speidersamanheng.